V Uherském Hradišti zřídíme obdobu jeslí

Aktuální
25.09.2018

Mezi mladými rodinami je v dnešní době čím dál více diskutována otázka přijetí dětí do mateřské školy a to již v mladším věku. Do diskuse vstupuje spousta faktorů, ke kterým je potřeba přihlížet. Většinou se jedná o skloubení kariéry a péče o děti. Zaměstnavatelé chtějí, aby se ženy vrátily do práce co nejdříve, proto musí rodiče řešit otázku předškolního vzdělávání. Dalším důležitým faktorem je také finanční situace v rodině.
„Proto je důležité vybrat pro dítě to nejvhodnější prostředí. Děti mladší tří let mají specifické potřeby, proto je zásadní vytvořit pro ně kvalitní zázemí. Tyto děti nelze přijímat do běžných tříd mateřských škol, které nejsou v současné době připraveny kapacitně, materiálně a především personálně zajistit potřebnou péči,“ řekla Andrea Štolfová, kandidáta Soukromníků, Svobodných a Nezávislých v Uherském Hradišti.
„Ne všichni si mohou dovolit soukromou školku, chůvu nebo paní na hlídání, proto bychom rádi pro tyto děti zřídily obdobu dřívějších „jeslí“, případně třídy mateřských škol přizpůsobené pro nejmenší. Tato zařízení by měla být finančně dostupná co největšímu počtu zájemců, ale zároveň by mělo být zajištěno kvalitní a bezpečné prostředí, do kterého budou děti chodit rády,“ dodala Andrea Štolfová.Vrátit se na hlavní stránku

Vrátit zpět